Keresés ebben a blogban

2014. július 21., hétfő

Марина Цветаева (Cvetajeva M.) Эвридика - Орфею – Euridiké Orpheuszhoz – Eurydice to Orpheus – Euridika Orfeju

Марина Цветаева (Cvetajeva M.)
Москве 8 октября 1892 – Елабуга 31 авгуcтa 1941


Эвридикa – Орфею

Для тех, отженивших последние клочья
Покрова (ни уст, ни ланит!..)
О, не превышение ли полномочий
Орфей, нисходящий в Аид?

Для тех, отрешивших последние звенья
Земного... На ложе из лож
Сложившим великую ложь лицезренья,
Внутрь зрящим – свидание нож.

Уплочено же – всеми розами крови
За этот просторный покрой
Бессмертья...
          До самых летейских верховий
Любивший – мне нужен покой

Беспамятности... Ибо в призрачном доме
Сем – призрак ты, сущий, а явь –
Я, мертвая... Что же скажу тебе, кроме:
– "Ты это забудь и оставь!"

Ведь не растревожишь же! Не повлекуся!
Ни рук ведь! Ни уст, чтоб припасть
Устами! – С бессмертья змеиным укусом
Кончается женская страсть.

Уплочено же – вспомяни мои крики! –
За этот последний простор.
Не надо Орфею сходить к Эвридике
И братьям тревожить сестер.

23 марта 1923


Euridiké Orpheuszhoz

Azok számára, akikről a test utolsó foszlánya
Is lekopott (ajkuk nincs, arcuk talány!...)
Ó, Orpheusz pokolra szállása
nem haladja-e meg jogalapját.

Azok számára, akik az utolsó földi szálakat
Is felszámolták… Annak, aki trónok trónján
Meglátta a nagyképű koholmányokat
A látnoknak – kés a találkozás.

Hát nem váltotta meg – a vér összes rózsájával
A tágas reverendában
Halhatalansággal…
          A legmagasabb csúcsokat ostromolva
Szerettél – én a feledést hozó nyugalomra

Vágyok… mert ebben a szellemházban,
Itt – te, a való vagy a kisértet, a valóság –
Halott vagyok… Mit mondhatnék még
– „Felejtsd el, hagyj békén!”

Mert nem tudsz felébreszteni! Nem tudok válaszolni!
Nincs kezem! Se szám mivel szádat
érinthetném! – A halhatatlanság kígyómarás ízével
Oltotta ki a női vágyakat.

Nincs tovább – emlékezzél sikolyomra! –
Ez az utolsó állomás.
Orpheusz ne próbálja ébreszteni Euridikét
És testvér se zavarja nővérét.

1923 március 23.

                             Fordította: Fehér Illés


Eurydice to Orpheus

For those who have out-worn the last shreds
Of the body (no lips, no face!)
Oh, is it not exceeding the mandate –
Orpheus going to the dead?

For those who pushed away the last pieces
Of the earthly, put on the ultimate bed
The greatest and pompous lie of beholding,
Who look inside – the meeting is a knife.

Wasn’t it paid – with all roses of blood
For this loose gown
Of the immortality?
You who loved to the very fringes of the world –
I need peace

Of the forgetfulness… because in this ghost house
You, who exist, is a ghost, while I, who is dead,
A reality… What then I can tell you besides:
“Forget it and leave me alone!”

You cannot arouse me! I am not able to respond!
I don’t have hands! Or lips to touch your
Lips! – With snake bite of immortality
Woman’s passion ends forever.

It was paid – remember my screams! –
For this last expanse.
No need for Orpheus to go down to Eurydice
And for brothers to disturb sisters’ peace.

March 23, 1923

                             Translated by V. Enyutin

Euridika Orfeju

Za one što razvenčaše poslednje niti
Pokrova (ni usne, lika mlada! …)
Neće li preko punomoćja biti
Silazak Orfeja do Ada?

Za one što poslednje karike zemaljskog
Otpustiše… Na loži nad ložama
Što složiše veliku laž prozrenja,
Što uzreše nutrinu – susret je nož.

Jer, zapečaćeno je svim ružama krvi
Na ovim prostranstvima ovde – tokom
Besmrća…
                  Ti, donde otkud Leta vrvi
Koji voliš: treba mi spokoj

Zaborava… jer u nestvarnom domu
Ovom – privid si ti, stvaran, a java –
Ja, mrtva… I šta ti još mogu
Reći do: „Ne sećaj se, ostavi”.

Jer – ne uzbudi me! Ne krećem u sled!
Ni ruke! Ni usne – da se preliješ, kljast,
U celov! Besmrća zmijin ujed
Ugasio je žensku strast.

Zapečaćeno je – seti se mojih krika! –
Ti, što u predele ove krajnje svraćaš:
Ne treba Orfej da slazi do Euridike,
Ni sestre da uznemiruju braća.

23. mart 1923.

                             Prevod: Zlata KocićNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése