Keresés ebben a blogban

2015. szeptember 25., péntek

Pintér Tibor Temetés ősszel – Sahrana u jesen – Funeral In Autumn – Înmormântare toamna – Funerale autunnale


Pintér Tibor 
Budapest, 1954. november 21. – Budapest, 2017. április 30.

Borító
Kiss Balázs, grafikus (1950 - 2015)

Temetés ősszel

In memoriam Kiss Balázs

Butatelefonomban őrzöm
számaid - mint egyre növő
számú halottaimét, immár a
tiéd is.

Kedvem lenne rádcsörgetni,
hallgatni lassú hangod mély
rezdülését és persze meg-
beszélnénk valamit.

Favágást, elméleteket,
művészetet, nőket, képeket,
zenét, könyveket, gyerekeket,
a világot.

Gyönyörű ősz van, kiülnénk
a kertbe, a lombok közötti
pazarló aranylásba.

Koccintanánk egy pohár
borral és te szakértőn ele-
meznéd a tannin és sav
összetevőket.

Halálodról beszélgetnénk,
úgy mint volt, szelíden,
tudva a jövőt, ami végleg
eljött.

És ott, abban a képzelt
fényben, talán minden
egészen máshogy
végződne.

Sahrana u jesen

U spomen Balaža Kiš

U mom glupom telefonu čuvam
tvoje brojeve – kao sve veći broj
mojih mrtvaca, evo sad
i tvog.

Prijalo bi mi te nazvati,
slušati duboke titraje tvog
polaganog glasa i naravno
nešto bi i pričali.

O sečenje drva, teorijama,
umetnosti, ženama, slikama,
muzici, knjigama, deci,
svetu.

Krasna je jesen, u vrtu bi
sedeli, u gizdavom zlatnom
sjaju krošnji.

Sa čašom vina bi
kucnuli i ti bi sastojke
tanina i aroma stručno
analizirao.

O tvojoj smrti bi govorili,
kao što je bilo, krotko,
budućnost znajući, što je
konačno stigla.

I tamo, u tom zamišljenom
sjaju, možda bi se sve
sasvim drugačije
završilo.

Prevod: Fehér Illés
Forrás: a szerző
Borító

Kiss Balázs grafikája


Temetés ősszel

In memoriam Kiss Balázs

Butatelefonomban őrzöm
számaid - mint egyre növő
számú halottaimét, immár a
tiéd is.

Kedvem lenne rádcsörgetni,
hallgatni lassú hangod mély
rezdülését és persze meg-
beszélnénk valamit.

Favágást, elméleteket,
művészetet, nőket, képeket,
zenét, könyveket, gyerekeket,
a világot.

Gyönyörű ősz van, kiülnénk
a kertbe, a lombok közötti
pazarló aranylásba.

Koccintanánk egy pohár
borral és te szakértőn ele-
meznéd a tannin és sav
összetevőket.

Halálodról beszélgetnénk,
úgy mint volt, szelíden,
tudva a jövőt, ami végleg
eljött.

És ott, abban a képzelt
fényben, talán minden
egészen máshogy
végződne.

Funeral In Autumn

In memoriam Balázs Kiss

In my stupidphone I keep your
numbers – like those of the increasing 
number of my dead, and now already
yours, too.

I feel like ringing you up
and listen to the deep vibrations
of your voice and sure, we’d
discuss something.

Woodcutting, theories,
art, women, pictures,
music, books, children,
the world.

This autumn is beautiful, we’d
sit under the leafy boughs in the 
lavishing glitter of gold. 

We’d clink our glasses of
wine and you’d analyze as an
expert the tannin and acid
components.

We’d talk about your death,
like we did, tenderly,
knowing the future that once and
for all is here.

And there in that imagined 
light, maybe this all would
have a totally different
outcome.

Translated N. Ullrich Katalin


Borító
Kiss Balázs grafikája

Temetés ősszel

In memoriam Kiss Balázs

Butatelefonomban őrzöm
számaid - mint egyre növő
számú halottaimét, immár a
tiéd is.

Kedvem lenne rádcsörgetni,
hallgatni lassú hangod mély
rezdülését és persze meg-
beszélnénk valamit.

Favágást, elméleteket,
művészetet, nőket, képeket,
zenét, könyveket, gyerekeket,
a világot.

Gyönyörű ősz van, kiülnénk
a kertbe, a lombok közötti
pazarló aranylásba.

Koccintanánk egy pohár
borral és te szakértőn ele-
meznéd a tannin és sav
összetevőket.

Halálodról beszélgetnénk,
úgy mint volt, szelíden,
tudva a jövőt, ami végleg
eljött.

És ott, abban a képzelt
fényben, talán minden
egészen máshogy
végződne.

Înmormântare toamna

In memoriam Kiss Balázs

În telefonul meu păstrez
numerele tale – ca ale morților mei
tot mai mulți la număr, acum
și ale tale.

Îmi tot vine să te sun,
să ascult rezonanța adâncă
a vocii tale lente și desigur
am discuta ceva.

Tăierea lemnelor, teorii,
artă, femei, picturi,
muzică, cărți, copii,
lumea.

E-o toamnă minunată, am sta
în grădină, în aurul risipitor
dintre frunzișuri.

Am ciocni un pahar de vin
și tu ai analiza ca un expert
componentele de acizi
și tanini.

Am vorbi despre moartea ta,
așa cum a fost, cu blândețe,
cunoscând viitorul, care venise
pentru totdeauna.

Și acolo, în lumina aceea
închipuită, poate cu totul
altfel s-ar termina
totul.

Tradusă de P. Tóth Irén
Borító
Kiss Balázs grafikájaTemetés ősszel

In memoriam Kiss Balázs

Butatelefonomban őrzöm
számaid - mint egyre növő
számú halottaimét, immár a
tiéd is.

Kedvem lenne rádcsörgetni,
hallgatni lassú hangod mély
rezdülését és persze meg-
beszélnénk valamit.

Favágást, elméleteket,
művészetet, nőket, képeket,
zenét, könyveket, gyerekeket,
a világot.

Gyönyörű ősz van, kiülnénk
a kertbe, a lombok közötti
pazarló aranylásba.

Koccintanánk egy pohár
borral és te szakértőn ele-
meznéd a tannin és sav
összetevőket.

Halálodról beszélgetnénk,
úgy mint volt, szelíden,
tudva a jövőt, ami végleg
eljött.

És ott, abban a képzelt
fényben, talán minden
egészen máshogy
végződne.

Funerale autunnale

Alla memoria di Kiss Balázs

I tuoi numeri li conservo nel mio
telefonino sciocco - insieme ai numeri
dei miei morti crescenti, ormai
anche il tuo.

Mi piacerebbe chiamarti, ascoltare
il tremore profondo della tua voce
lenta, e ovviamente discoreremmo
su alcune cose.

Sul spaccare del legno, sulle teorie,
sull’arte, donne, e sui dipinti,
sulla musica, libri, bambini
e sul mondo.

Autunno e nel pieno del suo splendore,
potremmo sederci nel giardino,
nella luce dorata che filtra tra le fronde.

Potremmo brindare con un bicchiere
di vino, e tu da buon intenditore,
analizzeresti i suoi componenti
di tannino e di acidità.

Potremmo parlare della tua morte,
per com’è andata, delicatamente,
sapendo già il futuro, che alla fine
è giunto.

E là, in quella luce immaginaria,
forse tutto finirebbe in modo
diverso, in tutt’altra
maniera.

Traduttore: Ibolya Cikos


Borító
Kiss Balázs grafikája


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése